Sorumluluk Reddi

Eurocept International B.V. (Eurocept International B.V. ve Lucane Pharma ticari adlarıyla), burada “Lucane Pharma” olarak anılacaktır, Eurocept tarafından World Wide Web’de yayınlanan belgeleri yalnızca kuruluşunuzda ticari olmayan kullanım için kopyalamanıza izin verir, bu belgelerden yaptığınız herhangi bir kopyanın telif hakkı ve burada belirtilen diğer mülkiyet hakları korunacaktır.

Buradaki hiçbir şey, Lucane Pharma’nın veya başka bir üçüncü tarafın herhangi bir patenti veya telif hakkı kapsamında herhangi bir lisans veya hakkın ima, hariç tutma veya başka bir şekilde verilmesi olarak yorumlanmayacaktır. Yukarıda açıkça belirtilenler haricinde, buradaki hiçbir şey Lucane Pharma telif hakkı kapsamında herhangi bir lisans veya hak verilmesi olarak yorumlanmayacaktır.

Bu yayın, pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme ile ilgili her türlü zımni garanti dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Yukarıda belirtilen zımni garantilerin hariç tutulması, her yargı alanında yalnızca yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde geçerli olacaktır.

Lucane Pharma tarafından yayınlanan bir belgenin okuyucusu, söz konusu Lucane Pharma belgesinin içeriğine ilişkin sorular, yorumlar, öneriler veya diğer veriler gibi geri bildirim verilerini içeren bilgilerle yanıt verirse, bu bilgiler gizli olmayan bilgiler olarak kabul edilecek ve Lucane Pharma bu bilgilerle ilgili herhangi bir yükümlülüğe sahip olmayacak ve bu bilgileri çoğaltmakta, kullanmakta ve ifşa etmekte ve kısıtlama olmaksızın başkalarıyla paylaşmakta serbest olacaktır. Lucane Pharma, bu tür bilgileri içeren ürünlerin geliştirilmesi, üretimi ve pazarlanması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaç için bu tür bilgilerde yer alan fikirleri, kavramları, know-how’ı veya teknolojileri kullanmakta serbest olacaktır.

Lucane Pharma, bir ziyaretçinin bu siteye erişim sağladığı herhangi bir site veya bu siteden erişim sağladığı herhangi bir site de dahil olmak üzere, diğer üçüncü taraf web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. Lucane Pharma bu tür siteler veya bağlantılar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Bu sitedeki tüm bilgiler geniş ve çeşitli bir kitleye yöneliktir ve aksi takdirde ülkenizde erişilemeyecek veya ülkeniz için geçerli olmayacak ürün verileri veya bilgileri içerebilir. Ülkenizdeki yasal süreçlere, düzenlemelere, pazarlama iznine veya kullanıma uygun olmayabilecek bu tür bilgilere erişim konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Tüm manevi haklar Lucane Pharma tarafından talep edilir ve saklı tutulur.

Sorumluluk

Web sitesi ve sitedeki bilgiler “olduğu gibi” ve herhangi bir açık veya zımni garanti olmaksızın sağlanmaktadır.

Lucane Pharma, iştirakleri, ilgili şirketleri ve lisansörleri, site ve sitede yer alan bilgilerle ilgili olarak sorumluluk veya ihlal etmeme, pazarlanabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk garantileri dahil olmak üzere açık veya zımni her türlü garanti, teklif ve koşulu reddeder; sitede doğru ve güncel bilgiler sağlamak için makul çaba gösterilse de, Lucane Pharma, iştirakleri, ilgili şirketleri ve lisansörleri, sitenin veya sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini, doğruluğunu veya kullanışlılığını garanti etmez.

Lucane Pharma, sitenin kesintisiz veya hatasız çalışacağını garanti etmez. Sitenin ve sitede yer alan materyallerin ve bilgilerin kullanım riski size aittir ve siteyi veya sitede yer alan bilgileri kullanımınızdan kaynaklanan tüm sonuçlardan, bunlar ne kadar küçük olursa olsun, yalnızca ve tamamen siz sorumlusunuz; belirli yargı alanlarının istisnalara veya özel garantilere izin vermediği ölçüde, bu istisnanın sizin için geçerli olmaması mümkündür.

Bu web sitesinin bir kısmı herkesin erişimine açıktır ve tıbbi ve farmasötik bilgiler içermektedir. Bu web sitesi herhangi bir şekilde teşhis veya diğer tıbbi amaçlar için kullanılamaz. Tıbbi bir sorununuz varsa bir doktora danışmalısınız.

Bunun için sağlanan bilgiler, Lucane Pharma veya bağlı kuruluşlarından birinin şirket değerlendirmesi için temel olarak kullanılmamalıdır. Yasa, talep üzerine ücretsiz olarak elde edilebilen yıllık ve altı aylık raporlar gibi özellikle bu amaç için oluşturulan diğer bilgi kanallarını da belirtmektedir.

Modern kölelik yasası 2015: kölelik ve insan trafiği bildirgesi

Tanıtım bilgileri için Fransız kalite politikası

Sürekli iyileştirme yaklaşımının bir parçası olarak Lucane Pharma, tüm çalışanları ve dolayısıyla sağlık çalışanlarıyla etkileşim halinde olan İlaç Tanıtım Ataşeleri için etik uygulamaları garanti altına almayı amaçlayan tanıtım bilgileri için bir kalite politikası oluşturmuştur.

CEPS ve LEEM, 15 Ekim 2014 tarihinde, ilaçların tanıtımını amaçlayan araştırma ya da araştırma yoluyla bilgilendirme için yeni bir tüzük imzaladı. Bu metin, sağlık çalışanlarına verilen tanıtım bilgilerinin kalitesini ve ilaçların doğru kullanımını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Mart 2017’de HAS, tüzüğü ölçülebilir kriterlere ve gerekliliklere dönüştüren yeni bir sertifikasyon referans çerçevesi yayınladı. Bu tüzüğe uygunluk, akredite kuruluşlar tarafından yapılan yıllık denetimlerle değerlendirilmektedir.

Bu sertifika, CEPS ile bir anlaşma imzalayan ve sağlık çalışanlarına yönelik ilaç tanıtım bilgilerinde yer alan tüm şirketler için zorunludur.

Lucane Pharma bu kalite yaklaşımını sürdürmeye ve yeni standartları uygulamaya kararlıdır.

Tüzüğe ve standardın gerekliliklerine saygı ve uyum, her yıl yetkili bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen bir denetim sırasında değerlendirilir.

Haziran 2024’te Lucane Pharma, ilaç tanıtım faaliyetleri için sertifikasyon kuruluşu olan Bureau Veritas’tan sertifikasını aldı.

Tanıtım bilgileri tüzüğüne ve belgelendirme kılavuzuna aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Sertifikasyon kılavuzları

Promosyonel bilgi sözleşmesi